Zapraszamy do zapoznania się z planem działań "Szkoła promująca zdrowie".

 Wniosek Dyrektora Szkoły dot. przyjęcia szkoły do Pomorskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie
 Plan działań
 Arkusze zbiorcze do wybranych standardów SzPZ
RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018